2011 - 2012 Sukoyaka Family / Booklet Cover ( Houken Corp. / Kenyu-kikaku Shuppan )